Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

November 05 2019

August 15 2019

Miracle – ambigram

Ambigram „Miracle”.Kolejny ambigram, który stworzyłem z wykorzystaniem kroju pisma Albrechta Dürera. „Miracle” ambigram. Another ambigram which I created using Albrecht Dürer’s script Reklamy

Aleksandra – ambigram

Urodzinowy prezent dla Aleksandry @Nibme, mojej oierwszej nauczycielki kaligrafii i mentorki.Birthday gift for Aleksandra @nibme, my first calligraphy teacher and mentor.

June 23 2019

Albrecht Dürer – ambigram

Dziesięć lat temu stworzyłem ambigram „Albrecht Dürer” jako mój hołd dla tego wielkiego artysty. https://daneel75.wordpress.com/2010/09/17/albrecht-durer-ambigram?fbclid=IwAR19d0OEhVX1C0qjERSxoCXbE3COhsO5-DudskoDvGTRDFQHQIv5rTQjvvY Obecnie podczas przygotowań do warsztatów kaligraficznych i ambigramowych stworzyłem drugą wersję tego ambigramu z nowymi rozwiązaniami modyfikacji liter. Do stworzenia ambigramu wykorzystałęm litery alfabetu Dürera. Ten years ago I created „Albrecht Dürer” ambigram as my tribute to this great master. […]

Easter – ambigram

Czas nadrobić zaległości. Zaprezentowany jakiś czas temu na profilu IG ambigram Easter w ostatecznej wersji oraz kilka wersji alternatywnych. It’s time to catch up. The Easter ambigram presented some time ago on my IG profile in the final version and several alternative versions. Ambigram w pierwotnej wersji. First version of the ambigram.

April 19 2019

Notre Dame – ambigram

Ambigram Notre Dame – moja szybka reakcja na niewyobrażalną tragedię w Paryżu. NotreDame ambigram. My quick reaction to unimaginable tragedy in Paris.

April 10 2019

April 01 2019

Znak i Obraz ambigram

Mój nowy ambigram w języku polskim: ZNAK I OBRAZ, przygotowany z myslą o nadchodzących warsztatach kaligraficznych „Od kaligrafii do ambigramu”, podczas których będziemy próbowali wykorzystać style kaligrafii gotyckiej do tworzenia ambigramów. Elementy tego ambigramu zostały stworzone ręcznie piórem parallel pen a następnie zwektoryzowane. Mam nadzieję, że moje przygotowania do warsztatów zaowocują większą ilością amigramów w […]

February 27 2019

January 26 2019

LA REINA - CAROLINA

 Ambigrama para la Reina Carolina Segebre, Reina del Carnaval de Barranquilla 2019

January 09 2019

merry bright tessellation

September 16 2018

The Night Flight Orchestra – ambigrams

Dwie wersje ambigramu „The Night Flight Orchestra”. Two versions of „The Night Flight Orchestra” ambigram.  

July 11 2018

May 18 2018

April 26 2018

April 15 2018

Perihelium – ambigram

Mój nowy ambigram „Perihelium”. Forma ambigramu pozostaje pod wpływem kaligraficznej fraktury, któa jest moją pasją. Kaligrafia pomogła mi lepiej poznać strukturę liter. Odnosi się to także do ambigramów, które tworzę obecnie. Here is my new ambigram „Perihelium”. The form of the ambigram is influenced by fraktur calligraphy, which is my passion. Calligraphy helped me get […]

February 16 2018

"Michelle" & "Brandon" Ambigram
A custom ambigram of the names "Michelle" & "Brandon", created for a tattoo design. One name reads as the other when flipped upside down. More information can be found in my profile (www.flickr.com/people/tiffanyharvey/).
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl